ˆ

Strona główna

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielania dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XIV/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XIV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019 r
Nr aktu prawnego
XIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ośna Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI11605 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Nr aktu prawnego
XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIII/111/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji