Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/2016 w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim i nadania statutu
Nr aktu prawnego
XIV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XIV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielania dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XIV/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XIV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019 r
Nr aktu prawnego
XIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ośna Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI11605 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Nr aktu prawnego
XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIII/114/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji