Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim (ZFŚS)

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-19 11:48:12 przez Paulina Słomczewska

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim (ZFŚS)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ośna Lubuskiego, zwany dalej „Administratorem” z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, fax + 48 95 757 50 80, email: ).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Monika Matela, adres e-mail: , nr telefonu 530 114 832).
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez komisję socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim wyłącznie w celu:
a) przyznania świadczenia socjalnego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) realizacji celów rachunkowych,
d) realizacji celów podatkowych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a takżeart. 9 ust. 2 lit b) RODO (zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) w zw.
  z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2018, poz. 1316) oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim.W zakresie wykraczającym poza wymagania ustawy - zgodnie z podstawą art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda.
 2. Podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przesłanek z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także art. 9 ust. 2 lit b) RODO jest wymagane w celu uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast podanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO jest dobrowolne.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  b) podmiotom współpracującym w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, a zwłaszcza dostawcom usług: księgowych, prawnych, doradczych
  oraz wspierających dochodzeniu należnych roszczeń -  w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
  c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem że w celu dochodzenie roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 1.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2.  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 11:39:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 11:48:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 10:12:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
408 raz(y)