Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-26 13:48:06 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 2 LIPCA 2020 R. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.
  3.2. Sprawozdanie dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie w 2019r.
  3.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
  3.4. Raport o stanie gminy za rok 2019 wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
  3.5. Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019r., w tym:
          3.5.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie na dzień 31.12.2019r.,
          3.5.2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.,
          3.5.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2020/2021.
  3.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/2016 w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim i nadania statutu.
  3.9. Projekt uchwały w sprawie określenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
  3.10. Sprawozdanie (korekta) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
  3.11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 08:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 13:48:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 13:48:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)