ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

II sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-12 13:18:52 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, iż  II Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się w dniu 17  grudnia 2014 r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
 1. Sprawy  organizacyjne :
  1. otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu  z I  Sesji Rady Miejskiej;
  3. przyjęcie porządku obrad  II  Sesji Rady Miejskiej,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji  stałych Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej..
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12.
 5. Podjęcie uchwały w ustalenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości gminnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ośno Lubuskie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  i gminy Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych  na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanejprzez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych  na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2015r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2015-2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Ośno Lubuskie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz upoważnienia  do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
 23. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 24. Zamknięcie obrad  II  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                             (-) Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-12 13:18:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-12 13:18:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-12 13:18:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1471 raz(y)