ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

IV Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2015-02-26 10:47:13 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż IV Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się  w dniu  4  marca   2015r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
•    otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
•    przyjęcie protokołu  z  III  Sesji Rady Miejskiej,
•    przyjęcie porządku obrad  IV  Sesji Rady Miejskiej,
2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  nr 1 w Ośnie Lubuskim.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę  i  zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Ośnie Lubuskim na okres dłuższy niż 3 lata.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie Ośno Lubuskie.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016r.
11. Informacja nt. realizacji Programu Współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
12. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
14. Zamknięcie obrad  IV  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-26 10:47:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-26 10:47:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26 10:47:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1586 raz(y)