ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

VII sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-23 10:46:16 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29  PAŹDZIERNIKA 2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  VII  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
       
Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :       
    
1. Sprawy  organizacyjne :
  • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu  z VI Sesji  Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad  VII  Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2014/2015.
16.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
18. Zamknięcie obrad  VII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-23 10:46:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-23 10:46:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-23 10:46:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1278 raz(y)