ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

IX Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-18 15:17:09 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  25  LUTEGO  2016r., O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  IX  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :        
 
1. Sprawy  organizacyjne :
  • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu  z VIII Sesji  Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad  IX  Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie  ścieków.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2016r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
6. Podjęcie uchwały w  sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w 2017r.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy Ośno  Lubuskie.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i  zwrotu kosztów  podróży służbowej.
 
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane  z realizacją zadań.
 
10. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Wysokie Dęby.
 
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 
13.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności  w okresie  międzysesyjnym.
14. Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
15. Zamknięcie obrad  IX  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                   (-)   Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-18 15:17:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-18 15:17:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-18 15:17:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1192 raz(y)