ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

X Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-21 13:32:55 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27  KWIETNIA  2016r., O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  X  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :
       
1. Sprawy  organizacyjne :
  • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu  z  IX Sesji  Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad  X  Sesji Rady Miejskiej,
2.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr XVIII/153/2012  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 
3. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/2005 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2016r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Ośno Lubuskie”.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016r.
 
7. Podjęcie  uchwały w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej  i Słubickiej.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków  finansowych  pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/107/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Wysokie Dęby.
 
10. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania komisji statutowej
11. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności  w okresie  międzysesyjnym.
12. Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
13. Zamknięcie obrad  X  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                      Henryk  Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-21 13:32:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-21 13:32:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-21 13:32:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1144 raz(y)