ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XXI Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-21 11:24:05 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  28  GRUDNIA  2017r., O  GODZ.14.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXI SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  XX Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XXI Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2031.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17.06.2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2018 r.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
11. Zamknięcie  obrad  XXI  Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko       
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-21 11:24:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-21 11:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21 11:24:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1240 raz(y)