ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XXII Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-25 12:52:58 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  30  STYCZNIA  2018r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXII SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
  • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu  z  XXI Sesji Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad  XXII Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkanców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m.Kochań)” w 2018r. - etap II.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134  w  zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m.Kochań)” w 2018r.
5 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków finansowych pozostajacych w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
11. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
13. Zamknięcie  obrad  XXII  Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-25 12:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-25 12:52:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25 12:52:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1276 raz(y)