ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-23 10:55:18 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29  MARCA 2018r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXIII SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
  • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu  z  XXII Sesji Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad  XXIII Sesji Rady Miejskiej,
2 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji  oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.
4.  Podjęcie  uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018r.
6.  Podjęcie  uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXI/214/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta  i  Gminy Ośno Lubuskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm.Ośno Lubuskie,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVII/226/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  Nr XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Ośno Lubuskie.
15. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
16.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
17. Zamknięcie  obrad  XXIII  Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                  (-) Henryk  Łapko   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-23 10:55:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-23 10:55:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-23 10:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1321 raz(y)