ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XXV Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-09-21 11:43:43 przez Mateusz Sołtys

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27 WRZEŚNIA 2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  XXIV Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XXV Sesji  Rady Miejskiej,
 2. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.
 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośno Lubuskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie:  Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 
6. Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2017r.
 
7.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
8.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
9.  Zamknięcie  obrad  XXV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                       (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-21 11:43:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-21 11:43:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21 11:47:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1129 raz(y)