ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

II Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-23 10:53:42 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29 LISTOPADA  2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  II  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  I  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  II  Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ośno Lubuskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.    
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz upoważnienia  do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów, promocji oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty.
13.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2017/2018.
14.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
15.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
16.  Zamknięcie  obrad  II  Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim. 
 
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 10:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 10:53:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 11:39:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1087 raz(y)