ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

III Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-14 13:42:46 przez Aleksandra Kołodziejczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  20 GRUDNIA  2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  III  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  II  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  III  Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Miejskiej ds. skarg, wniosków i petycji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 
4.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ośno Lubuskie.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub  zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na  2019r.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2018r.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019r.
 
12.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
13.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
14.  Zamknięcie  obrad  III  Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 13:42:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 13:42:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 13:44:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1081 raz(y)