ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

IV Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-08 11:52:34 przez Kinga Brzostek

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
DNIA 14 MARCA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 
1.Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej,
2.Wręczenie złotego medalu za zasługi obronności kraju.
3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku.
17.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez gmina Ośno Lubuskie.
18.Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
19.Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
20.Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                             (-) Henryk Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-08 11:52:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-08 11:52:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 11:52:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1156 raz(y)