Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komisje Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-05 14:51:45 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 12 GRUDNIA 2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na X Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
  3.2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok.
  3.3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
  3.4. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  3.5. Projekt uchwały w sprawie opłat cmentarnych.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
  3.8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3.9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2019/2020.
  3.10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie .
  3.11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2020r.
  3.12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2020 rok.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 14:51:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 14:51:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 13:51:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)