ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej

Informacja ogłoszona dnia 2014-08-21 09:00:54 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu Radę Miejską w Ośnie Lubuskim Uchwały Nr XXX/246/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej.
Obszar objęty planem miejscowym obejmuje powierzchnię ok. 16 ha w zachodniej części miasta Ośno Lubuskie w rejonie ulic Zachodniej i Lawendowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres , w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Stanisław Kozłowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Radecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Radecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-21 09:00:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-21 09:00:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-23 10:37:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7834 raz(y)