ˆ

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 241
Dodano
2020-06-01 10:44:05
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radny Piotr Romanowski (PDF, 1.7 MiB)
 • oświadczenie majątkowe radny Piotr Romanowski - KOREKTA (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 242
Dodano
2020-06-01 10:10:33
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Przybyła
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe kierownik ZGK Marcin Przybyła (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 243
Dodano
2020-06-01 10:08:16
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Koszela
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radny Tomasz Koszela (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 244
Dodano
2020-05-29 12:08:11
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
kierownik OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka kierownik OPS - KOREKTA (PDF, 1.6 MiB)
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka kierownik OPS (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 245
Dodano
2020-05-29 12:07:10
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Piaskowska
Dyrektor SP Smogóry
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Danuta Piaskowska dyrektor SP Smogóry - KOREKTA (PDF, 1.8 MiB)
 • oświadczenie majątkowe Danuta Piaskowska dyrektor SP Smogóry (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 246
Dodano
2020-05-29 08:51:26
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Cholewińska
Dyrektor przedszkola
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Hanna Cholewińska dyrektor SPP w Ośnie Lubuskim (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 247
Dodano
2020-05-29 08:49:25
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Tylmanowska
Skarbnik
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Tylmanowska Skarbnik Gminy Ośno Lubuskie (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 248
Dodano
2020-05-29 08:47:27
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Urbaniak
Sekretarz
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Ewa Urbaniak Sekretarz Gminy Ośno Lubuskie (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 249
Dodano
2020-05-28 10:55:11
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ziemba
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Ziemba (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 250
Dodano
2020-05-28 10:54:01
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Czerwińska
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Maria Czerwińska (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 251
Dodano
2020-05-27 14:26:06
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Jędro
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Katarzyna Jędro Referent ds. świadczeń wychowawczych i obsługi administarcyjnej (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 252
Dodano
2020-05-27 14:23:02
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Stanisław Kozłowski Burmistrz Ośna Lubsukiego LUW (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 253
Dodano
2020-05-26 10:06:17
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radny Edmund Pilimon (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 254
Dodano
2020-05-26 10:04:51
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Beata Wieczorek
Wiceprzewodnicząca RM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radna Beata Wieczorek (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 255
Dodano
2020-05-25 15:04:59
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radny Robert Brychcy (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 256
Dodano
2020-05-25 10:54:12
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Wróbel
Dyrektor SP Ośno Lubuskie
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Monika Wróbel dyrektor SP Ośno (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 257
Dodano
2020-05-25 10:52:14
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Krzysztof Tymczyn radny (PDF, 2 MiB)
Lp: 258
Dodano
2020-05-25 08:28:38
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radna Danuta Major-Senyszyn (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 259
Dodano
2020-05-18 12:00:07
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Równa radna (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 260
Dodano
2020-05-18 11:58:22
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Zbigniew Masztalerz radny (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 261
Dodano
2020-05-18 11:35:55
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Monika Parysek radna (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 262
Dodano
2020-05-18 11:33:46
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Ryżejno
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marcin Ryżejno radny (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 263
Dodano
2020-05-07 12:37:57
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Henryk Łapko (PDF, 1.9 MiB)
 • oświadczenie majątkowe Henryk Łapko Przewodniczący Rady Miejskiej LUW (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 264
Dodano
2020-04-30 08:29:43
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Irena Milewska radna (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 265
Dodano
2020-04-30 08:25:25
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Zimna
Kierownik CUW
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Renata Zimna kierownik CUW (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 266
Dodano
2020-04-30 08:23:28
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marek Partyka radny (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 267
Dodano
2020-04-14 12:34:43
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Robert Kiewra radny (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 268
Dodano
2020-03-16 12:17:25
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Goluda
Zastępca Kierownika USC
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Danuta Goluda Z-ca USC (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 269
Dodano
2020-03-04 14:53:56
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska-Gredka
Dyrektor MDK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Olszewska-Gredka dyrektor MDK (PDF, 2 MiB)
Lp: 270
Dodano
2020-02-19 10:07:15
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
p.o. kierownika ŚDS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka p.o. kierownika ŚDS (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 271
Dodano
2019-11-05 14:28:58
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Bogusław Czepółkowski
Zastępca Kierownika ZGK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Bogusław Czepółkowski (PDF, 2.6 MiB)
Lp: 272
Dodano
2019-11-05 14:21:25
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marian Kurałowicz
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marian Kurałowicz (PDF, 2.6 MiB)
Lp: 273
Dodano
2019-06-17 15:23:23
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Stanisław Kozłowski (PDF, 2 MiB)
Lp: 274
Dodano
2019-06-17 15:18:40
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Henryk Łapko (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 275
Dodano
2019-06-10 10:23:05
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Tylmanowska
Skarbnik
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Tylmanowska (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 276
Dodano
2019-06-10 10:21:14
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Urbaniak
Sekretarz
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Ewa Urbaniak (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 277
Dodano
2019-06-10 10:19:06
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Czerwińska
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Maria Czerwińska (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 278
Dodano
2019-06-10 10:15:53
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Jędro
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Katarzyna Jędro (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 279
Dodano
2019-06-10 10:12:46
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ziemba
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Ziemba (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 280
Dodano
2019-06-10 10:09:32
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
kierownik OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 281
Dodano
2019-06-10 10:02:46
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska- Gredka
Dyrektor MDK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Olszewska- Gredka (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 282
Dodano
2019-06-10 09:41:00
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Zimna
Kierownik CUW
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Renata Zimna (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 283
Dodano
2019-06-10 09:37:39
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Cholewińska
Dyrektor przedszkola
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Hanna Cholewińska (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 284
Dodano
2019-06-10 09:33:59
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Piaskowska
Dyrektor SP Smogóry
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Danuta Piaskowska (PDF, 2 MiB)
Lp: 285
Dodano
2019-06-10 09:30:58
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Wróbel
Dyrektor ZSP Ośno Lub.
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Monika Wróbel (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 286
Dodano
2019-06-10 09:28:24
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Goluda
Zastępca Kierownika USC
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Danuta Goluda (PDF, 2 MiB)
Lp: 287
Dodano
2019-06-10 09:22:58
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Przybyła
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marcin Przybyła (PDF, 2 MiB)
Lp: 288
Dodano
2019-06-10 09:14:15
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Robert Brychcy (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 289
Dodano
2019-06-10 09:12:03
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Robert Kiewra (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 290
Dodano
2019-06-10 09:09:34
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Koszela
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Tomasz Koszela (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 291
Dodano
2019-06-10 09:06:43
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Danuta Major-Senyszyn (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 292
Dodano
2019-06-10 09:04:12
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Zbigniew Masztalerz (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 293
Dodano
2019-06-10 09:01:51
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oswiadczenie majatkowe Irena Milewska (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 294
Dodano
2019-06-10 08:58:54
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oswiadczenie majątkowe Marek Partyka (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 295
Dodano
2019-06-10 08:55:32
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Monika Parysek (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 296
Dodano
2019-06-10 08:53:05
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Edmund Pilimon (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 297
Dodano
2019-06-10 08:50:41
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Piotr Romanowski (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 298
Dodano
2019-06-10 08:47:43
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Joanna Równa (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 299
Dodano
2019-06-10 08:44:35
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Ryżejno
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marcin Ryżejno (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 300
Dodano
2019-06-10 08:33:38
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Krzysztof Tymczyn (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 301
Dodano
2019-06-10 08:29:03
Grupa
Radni
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Beata Wieczorek
Wiceprzewodnicząca RM
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Beata Wieczorek (PDF, 2 MiB)
Lp: 302
Dodano
2019-02-15 10:17:37
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Przybyła
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marcin Przybyła (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 303
Dodano
2019-01-28 11:19:57
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Stanisław Kozłowski (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 304
Dodano
2019-01-28 10:55:21
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Henryk Łapko (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 305
Dodano
2019-01-16 14:38:35
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Beata Wieczorek
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Beata Wieczorek (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 306
Dodano
2019-01-16 14:32:45
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Krzysztof Tymczyn (PDF, 2.3 MiB)
Lp: 307
Dodano
2019-01-16 14:25:57
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Ryżejno
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Marcin Ryżejno (PDF, 2 MiB)
Lp: 308
Dodano
2019-01-16 14:21:56
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Joanna Równa (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 309
Dodano
2019-01-16 14:04:09
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Piotr Romanowski (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 310
Dodano
2019-01-16 13:53:26
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Edmund Pilimon (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 311
Dodano
2019-01-16 13:47:21
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Monika Parysek (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 312
Dodano
2019-01-16 13:43:08
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oswiadczenie majątkowe Marek Partyka (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 313
Dodano
2019-01-16 13:40:16
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Irena Milewska (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 314
Dodano
2019-01-16 13:27:05
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Zbigniew Masztalerz (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 315
Dodano
2019-01-16 13:13:05
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Danuta Major-Senyszyn (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 316
Dodano
2019-01-16 12:44:16
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Koszela
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Tomasz Koszela (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 317
Dodano
2019-01-16 12:36:34
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Robert Kiewra (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 318
Dodano
2019-01-16 12:23:40
Grupa
Radni
Rok
2018- początek kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Robert Brychcy (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 319
Dodano
2018-10-24 13:07:14
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 320
Dodano
2018-10-24 13:03:07
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Beata Wieczorek
Wiceprzewodnicząca RM
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 321
Dodano
2018-10-24 12:58:04
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 322
Dodano
2018-10-24 12:55:17
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
Lp: 323
Dodano
2018-10-24 12:52:54
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 324
Dodano
2018-10-24 12:47:10
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 325
Dodano
2018-10-24 12:44:08
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 326
Dodano
2018-10-24 12:40:21
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 327
Dodano
2018-10-24 12:37:09
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 328
Dodano
2018-10-24 12:34:13
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 329
Dodano
2018-10-24 12:26:35
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 330
Dodano
2018-10-24 11:53:40
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 331
Dodano
2018-10-24 11:48:41
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 332
Dodano
2018-10-24 11:44:33
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Kinga Fischer
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 333
Dodano
2018-10-24 11:42:00
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 334
Dodano
2018-10-24 11:35:15
Grupa
Radni
Rok
2018- koniec kadencji
Imię, nazwisko, stanowisko
Maciej Błoński
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 335
Dodano
2018-06-18 12:25:24
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Kinga Fischer
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 336
Dodano
2018-06-11 13:50:56
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Wieczorek Beata
Wiceprzewodnicząca RM
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 337
Dodano
2018-06-11 13:44:27
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 338
Dodano
2018-06-11 13:42:27
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 339
Dodano
2018-06-11 13:37:35
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 340
Dodano
2018-06-11 13:34:47
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 341
Dodano
2018-06-11 13:26:23
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 342
Dodano
2018-06-11 13:13:19
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 343
Dodano
2018-06-11 12:49:49
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 344
Dodano
2018-06-11 12:44:01
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 345
Dodano
2018-06-11 12:41:26
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 346
Dodano
2018-06-11 12:38:25
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 347
Dodano
2018-06-11 12:35:58
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 348
Dodano
2018-06-11 12:30:43
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Maciej Błoński
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 349
Dodano
2018-06-11 12:07:08
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska-Gredka
Dyrektor MDK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 350
Dodano
2018-06-11 12:02:59
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Czerwińska
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 351
Dodano
2018-06-11 11:57:56
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ziemba
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 352
Dodano
2018-06-11 11:55:19
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Jędro
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 353
Dodano
2018-06-11 11:51:57
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Bogusław Czepólkowski
Zastępca Kierownika ZGK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 354
Dodano
2018-06-11 11:50:05
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Marian Kurałowicz
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 355
Dodano
2018-06-11 11:39:30
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Piaskowska
Dyrektor SP Smogóry
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 356
Dodano
2018-06-11 11:20:11
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
kierownik OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 357
Dodano
2018-06-11 11:07:36
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Wróbel
Dyrektor SP Ośno Lubuskie
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 358
Dodano
2018-06-11 11:02:59
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Woźniak
Zastępca Kierownika USC
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 359
Dodano
2018-06-11 10:58:49
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Zimna
Kierownik CUW
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 360
Dodano
2018-06-11 10:55:24
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Cholewińska
Dyrektor przedszkola
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 361
Dodano
2018-06-11 10:52:36
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Urbaniak
Sekretarz
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 362
Dodano
2018-06-11 10:44:00
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Tylmanowska
Skarbnik
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 363
Dodano
2018-05-29 09:28:26
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 364
Dodano
2018-05-29 09:24:06
Grupa
Radni
Rok
2017
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 365
Dodano
2017-05-29 14:51:59
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Wróbel
Dyrektor ZSP Ośno Lub.
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 366
Dodano
2017-05-29 14:43:50
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 367
Dodano
2017-05-29 14:39:16
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 368
Dodano
2017-05-29 14:33:54
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 369
Dodano
2017-05-29 14:31:43
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 370
Dodano
2017-05-29 14:28:19
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 371
Dodano
2017-05-29 14:23:08
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 372
Dodano
2017-05-29 14:20:26
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 373
Dodano
2017-05-29 14:14:11
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Kinga Fischer
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 374
Dodano
2017-05-29 14:12:03
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 375
Dodano
2017-05-29 14:07:59
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Maciej Błoński
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 376
Dodano
2017-05-29 14:01:20
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ziemba
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2.4 MiB)
Lp: 377
Dodano
2017-05-29 13:59:17
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Czerwińska
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 378
Dodano
2017-05-29 13:56:12
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Zimna
Kierownik CUW
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 379
Dodano
2017-05-29 13:51:20
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Marian Kurałowicz
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 380
Dodano
2017-05-29 13:15:55
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 381
Dodano
2017-05-29 13:13:40
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 382
Dodano
2017-05-29 13:09:39
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 383
Dodano
2017-05-29 13:06:03
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Kamilla Kwiręg
p.o. Dyrektor MDK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 384
Dodano
2017-05-29 13:02:53
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska-Gredka
Dyrektor MDK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 385
Dodano
2017-05-29 12:30:36
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Urbaniak
Sekretarz
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 386
Dodano
2017-05-29 12:26:05
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 387
Dodano
2017-05-29 12:23:39
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Woźniak
Zastępca Kierownika USC
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 388
Dodano
2017-05-29 12:18:52
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 389
Dodano
2017-05-29 12:14:38
Grupa
Radni
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Beata Wieczorek
z-ca Przewodniczącego Rady
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 390
Dodano
2017-05-29 12:10:13
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Tylmanowska
Skarbnik
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 391
Dodano
2017-05-29 12:04:33
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Bogusław Czepółkowski
Zastępca Kierownika ZGK
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 392
Dodano
2017-05-29 11:54:44
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Krysiak
Dyrektor ZSP Ośno Lub.
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 393
Dodano
2017-05-29 11:00:02
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Cholewińska
Dyrektor przedszkola
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 394
Dodano
2017-05-29 10:57:23
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Piaskowska
Dyrektor SP Smogóry
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 395
Dodano
2017-05-29 10:38:26
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2016
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
kierownik OPS
Załącznik
 • oświadczenie (PDF, 2 MiB)
Lp: 396
Dodano
2016-06-08 12:01:11
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Woźniak
Zastępca Kierownika USC
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 695.7 KiB)
Lp: 397
Dodano
2016-06-08 11:56:16
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Kamilla Kwiręg
p.o. Dyrektor MDK
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 705.9 KiB)
Lp: 398
Dodano
2016-06-08 11:53:54
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska-Gredka
Dyrektor MDK
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 688.1 KiB)
Lp: 399
Dodano
2016-06-08 11:47:42
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ziemba
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 2.5 MiB)
Lp: 400
Dodano
2016-06-08 11:43:37
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Czerwińska
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 472.6 KiB)
Lp: 401
Dodano
2016-06-08 11:24:17
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Bogusław Czepółkowski
Zastępca Kierownika ZGK
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 700.9 KiB)
Lp: 402
Dodano
2016-06-08 11:21:50
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Marian Kurałowicz
Kierownik ZGK
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 725 KiB)
Lp: 403
Dodano
2016-06-08 10:51:58
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Cholewińska
Dyrektor przedszkola
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 699.1 KiB)
Lp: 404
Dodano
2016-06-08 10:43:04
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Piaskowska
Dyrektor SP Smogóry
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 701 KiB)
Lp: 405
Dodano
2016-06-08 10:38:54
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Krysiak
Dyrektor ZSP Ośno Lub.
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 684.9 KiB)
Lp: 406
Dodano
2016-06-08 10:35:23
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Zimna
kierownik ZEAS
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 407
Dodano
2016-06-08 10:32:48
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
kierownik OPS
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 744.4 KiB)
Lp: 408
Dodano
2016-06-08 10:07:17
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Tymczyn
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 780.1 KiB)
Lp: 409
Dodano
2016-06-08 10:01:19
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Równa
radna
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 659.7 KiB)
Lp: 410
Dodano
2016-06-08 09:58:59
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 731.1 KiB)
Lp: 411
Dodano
2016-06-08 09:56:41
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Edmund Pilimon
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 717.1 KiB)
Lp: 412
Dodano
2016-06-08 09:53:54
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 684.2 KiB)
Lp: 413
Dodano
2016-06-08 09:51:51
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 665 KiB)
Lp: 414
Dodano
2016-06-08 09:50:03
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 681.7 KiB)
Lp: 415
Dodano
2016-06-08 09:48:12
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Masztalerz
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 691 KiB)
Lp: 416
Dodano
2016-06-08 09:46:16
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Major-Senyszyn
radna
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 667.2 KiB)
Lp: 417
Dodano
2016-06-08 09:43:50
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 683.8 KiB)
Lp: 418
Dodano
2016-06-07 14:46:56
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Kinga Fischer
radna
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 681.6 KiB)
Lp: 419
Dodano
2016-06-07 14:44:24
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Brychcy
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 653.7 KiB)
Lp: 420
Dodano
2016-06-07 14:41:57
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Maciej Błoński
radny
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 669.3 KiB)
Lp: 421
Dodano
2016-06-07 14:08:44
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Beata Wieczorek
z-ca Przewodniczącego Rady
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 695.8 KiB)
Lp: 422
Dodano
2016-06-07 14:06:37
Grupa
Radni
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 657 KiB)
Lp: 423
Dodano
2016-06-07 14:00:44
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Tylmanowska
Skarbnik
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 424
Dodano
2016-06-07 13:57:50
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Urbaniak
Sekretarz
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 425
Dodano
2016-06-07 13:40:37
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2015
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kozłowski
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Załącznik
 • Oświadczenie (PDF, 727.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji