ˆ

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 21
Dodano
2020-05-18 11:35:55
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Parysek
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Monika Parysek radna (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 22
Dodano
2020-05-18 11:33:46
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Ryżejno
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marcin Ryżejno radny (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 23
Dodano
2020-05-07 12:37:57
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Henryk Łapko (PDF, 1.9 MiB)
 • oświadczenie majątkowe Henryk Łapko Przewodniczący Rady Miejskiej LUW (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 24
Dodano
2020-04-30 08:29:43
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Milewska
radna
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Irena Milewska radna (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 25
Dodano
2020-04-30 08:25:25
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Zimna
Kierownik CUW
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Renata Zimna kierownik CUW (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 26
Dodano
2020-04-30 08:23:28
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Partyka
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Marek Partyka radny (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 27
Dodano
2020-04-14 12:34:43
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Robert Kiewra
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Robert Kiewra radny (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 28
Dodano
2020-03-16 12:17:25
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Goluda
Zastępca Kierownika USC
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe Danuta Goluda Z-ca USC (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 29
Dodano
2020-03-04 14:53:56
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska-Gredka
Dyrektor MDK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Olszewska-Gredka dyrektor MDK (PDF, 2 MiB)
Lp: 30
Dodano
2020-02-19 10:07:15
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
p.o. kierownika ŚDS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka p.o. kierownika ŚDS (PDF, 2.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji