ˆ

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2020-06-01 10:44:05
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Romanowski
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radny Piotr Romanowski (PDF, 1.7 MiB)
 • oświadczenie majątkowe radny Piotr Romanowski - KOREKTA (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 2
Dodano
2020-06-01 10:10:33
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Przybyła
Kierownik ZGK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe kierownik ZGK Marcin Przybyła (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 3
Dodano
2020-06-01 10:08:16
Grupa
Radni
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Koszela
radny
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe radny Tomasz Koszela (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 4
Dodano
2020-05-29 12:08:11
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Pokrzywka
kierownik OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka kierownik OPS - KOREKTA (PDF, 1.6 MiB)
 • oświadczenie majątkowe Anna Pokrzywka kierownik OPS (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 5
Dodano
2020-05-29 12:07:10
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Piaskowska
Dyrektor SP Smogóry
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Danuta Piaskowska dyrektor SP Smogóry - KOREKTA (PDF, 1.8 MiB)
 • oświadczenie majątkowe Danuta Piaskowska dyrektor SP Smogóry (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 6
Dodano
2020-05-29 08:51:26
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Cholewińska
Dyrektor przedszkola
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Hanna Cholewińska dyrektor SPP w Ośnie Lubuskim (PDF, 1.9 MiB)
Lp: 7
Dodano
2020-05-29 08:49:25
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Tylmanowska
Skarbnik
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Anna Tylmanowska Skarbnik Gminy Ośno Lubuskie (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 8
Dodano
2020-05-29 08:47:27
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Urbaniak
Sekretarz
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Ewa Urbaniak Sekretarz Gminy Ośno Lubuskie (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 9
Dodano
2020-05-28 10:55:11
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ziemba
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Joanna Ziemba (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 10
Dodano
2020-05-28 10:54:01
Grupa
osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Maria Czerwińska
samodzielny referent OPS
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe Maria Czerwińska (PDF, 1.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji