ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: IDrukuj informację Przetarg numer: I

Szczegóły informacji

Przetarg numer: I

Ogłaszający: Burmistrz Ośna Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dotyczy: Inwestycyjna nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 36/5 o pow. 29,08 ha, obręb Grabno, gm. Ośno Lubuskie

Ogłoszono dnia: 2020-06-23 08:00:00 przez

Data przetargu

2020-08-27 10:00:00

Miejsce

Sala Posiedzeń, I piętro Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, Rynek 1

Księga wieczysta

GW1U/00007724/7

Cena wywoławcza

5 950 000,00 zł

Wadium

600 000,00 zł

Opis

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze objętym symbolem i zapisem: 1P/U i 2P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej; 1ZI i 2ZI – treny zieleni izolacyjnej; 2KDW, 3 KDW – tereny dróg wewnętrznych. Nieruchomość inwestycyjna położona w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, bezpośrednio przy obwodnicy Ośna Lubuskiego. Maksymalna wysokość zabudowy została ustalona do wysokości 20 m, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku. Intensywność zabudowy: maksymalna – 2,0; minimalna – 0,01; powierzchnia zabudowy – 0,5. Dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej. Na terenie nieruchomości dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę obszaru chronionego krajobrazu. Sieć elektroenergetyczna i gazowa przebiegają bezpośrednio wzdłuż granic. Przez teren działki przebiega linia energetyczna 110kV, w sposób nie kolidujący z zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1162) o wspieraniu nowych inwestycji, istnieje możliwość uzyskanie wsparcia nowych inwestycji w ramach pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację niektórych inwestycji. Zgodnie z uchwałą nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z nową inwestycją i utworzeniem nowych miejsc pracy, stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ośno Lubuskie. Ww. nieruchomość obciążona jest na czas nieokreślony służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Enea Operator sp. z o. o., polegającą ma prawie korzystania z gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach, w celu ich posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, modernizacji, remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążoną nieruchomość w celu prowadzenia przedmiotowych prac. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania. Dla nieruchomości ustala się termin zagospodarowania wynoszący 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w zakresie dotyczącym podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnej z funkcją określoną w MPZP oraz nieprzerwane jej prowadzenie przez okres 5 lat. Termin zagospodarowania zakupionej nieruchomości zostanie zabezpieczony w następujący sposób: - w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych za każdy pełny rok zwłoki w wysokości 20% ceny nabycia netto; - nabywca dobrowolnie podda się z tego tytułu egzekucji, zgodnie z art. 777 §1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego; - zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką umowną w wysokości równej 20 % ceny sprzedaży netto nieruchomości. Gmina Ośno Lubuskie zastrzega prawo odkupu na podstawie art. 593 kodeksu postępowania cywilnego, całości lub wskazanej przez Gminę części nieruchomości, przez okres 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości. W przypadku wykonania prawa odkupu, cena nieruchomości równa będzie cenie sprzedaży. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 13:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 13:49:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 13:49:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony