ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Ośno Lubuskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 127/26, 127/29, 127/30 obręb Gronów
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 118/1, 120/195 obręb Gronów
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 34/29, 32/32, 111, 16/5, 26 obręb Grabno, gmina Ośno Lubuskie"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-01-13
Zakres przedmiotowy
podjęcie uchwały NR X/87/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-11-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach, realizowanego na działkach nr 402/3, 401/3, 430/2 i 402/5 położonych na gruntach miejscowości Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie”
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-10-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na na usunięcie drzew z działki nr ewid. 192/1 obręb Smogóry
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-10-10
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-10-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 31/4 w Radachowie
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-09-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku klon jawor z działki nr ewid. 53 obręb Radachów i umarzająca postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 53 obręb Radachów z gatunku wiąz szypułkowy

Nawigacja między stronami listy informacji