ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2018-07-31
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejących ziemnych stawów rybnych kompleksu Ośno
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-07-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach, realizowanego na działkach nr 402/3, 401/3, 430/2, 402/5 położonych w miejscowości Radachów
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Ośnie Lubuskim
Lp: 24
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-07-01
Zakres przedmiotowy
Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach, realizowanego na działkach nr 402/3, 401/3, 430/2 i 402/5 położonych na gruntach miejscowości Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie.
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-05-29
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - rozbudowa i przebudowa istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-05-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 783/1 obręb Ośno Lubuskie
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-05-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 193 i 192/1 obręb Smogóry
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-05-15
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Ośnie Lubuskim”
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-04-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 783/1 obręb Ośno Lubuskie
Lp: 30
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-04-20
Zakres przedmiotowy
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha.

Nawigacja między stronami listy informacji