ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2017-11-29
Zakres przedmiotowy
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-11-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca usunięcia drzewa z działki nr ewid. 264/6 obręb Smogóry
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-10-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 705/4 obręb Ośno Lubuskie
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-10-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego dla obsady do max 200 DJP, zlokalizowanej na działce nr 60/13 obręb 10-Lubień w miejscowości Lubień
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-09-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 705/4 obręb Ośno Lubuskie
Lp: 46
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-09-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki nr ewid. 264/6 obręb Smogóry
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-08-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego dla obsady do max 200 DJP, zlokalizowanej na działce nr 60/13 obręb 10-Lubień w miejscowości Lubień
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-08-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki nr 192/1 obręb Smogóry
Lp: 49
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2017-07-26
Zakres przedmiotowy
projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 68 drzew z działek nr 78, 355/1, 355/2, 355/3 obręb Trześniów i dz. 594 obręb Ośno Lub., rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 137

Nawigacja między stronami listy informacji