ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-02
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabno
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-02
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 85 obręb Grabno
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-02
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewid. 88/2 obręb Grabno
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 122 MW na działkach nr 235, 236, 239, 237, 238, 392/1, 250/1, 258, 354/3, 351/1, 253/2, 254, 255, 256, 257, 259/1, 265, 266, 249 obręb 0009 Połęcko, gmina Ośno Lubuskie
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce nr 253 obręb 0002 Radachów, gmina Ośno Lubuskie
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW na działkach nr 53, 47, 48 obręb 0001 Gronów, gmina Ośno Lubuskie.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 156 MW na działkach nr 19, 18/3, 21/4, 7, 11, 8/2, 8/1, 18/1, 1 obręb 0003 Sienno, gmina Ośno Lubuskie.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 231 MW na działkach nr 3/2, 14/2, 16/5 obręb 0007 Grabno, gmina Ośno Lubuskie.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewd. 53 obręb Radachów
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni ST3, awaryjnego ujęcia wody podziemnej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Połęcku, gmina Ośno Lubuskie, na działce 354/1 obręb 0009 Połęcko

Nawigacja między stronami listy informacji