ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 122 MW na działkach nr 235, 236, 239, 237, 238, 392/1, 250/1, 258, 354/3, 351/1, 253/2, 254, 255, 256, 257, 259/1, 265, 266, 249 obręb 0009 Połęcko, gmina Ośno Lubuskie
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce nr 253 obręb 0002 Radachów, gmina Ośno Lubuskie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW na działkach nr 53, 47, 48 obręb 0001 Gronów, gmina Ośno Lubuskie.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 156 MW na działkach nr 19, 18/3, 21/4, 7, 11, 8/2, 8/1, 18/1, 1 obręb 0003 Sienno, gmina Ośno Lubuskie.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 231 MW na działkach nr 3/2, 14/2, 16/5 obręb 0007 Grabno, gmina Ośno Lubuskie.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewd. 53 obręb Radachów
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni ST3, awaryjnego ujęcia wody podziemnej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Połęcku, gmina Ośno Lubuskie, na działce 354/1 obręb 0009 Połęcko
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 359/1, 361/1, 334/1, 337, 286/4, 358/16, 358/18 położonych w obrębie Połęcko, gmina Ośno Lubuskie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 53 obręb Radachów
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wraz z rozbiórką wiaty drewnianej), realizowanego na działce o nr ewid. 955/1 obręb Ośno Lubuskie gm. Ośno Lubuskie.

Nawigacja między stronami listy informacji