ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2015-05-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:40:38 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 56 obręb Radachów Izabela Woch
« powrót do poprzedniej strony