ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont elewacji budynku ratusza – Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-03
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2021 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 306.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-17
Data rozstrzygnięcia
2020-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-17
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-08
Data rozstrzygnięcia
2020-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 376.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-01-23
Data rozstrzygnięcia
2020-02-14
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-10
Data rozstrzygnięcia
2019-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-02
Data rozstrzygnięcia
2019-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej oraz 3 Maja w Ośnie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-05-24
Data rozstrzygnięcia
2019-08-19
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 159.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji