ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 439 KiB)
 • Załącznik nr 3 (XLSX, 69.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (XLSX, 40.5 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 585.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont elewacji budynku ratusza – Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 216.5 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 849.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 586.9 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 687.5 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 577.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2021 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 366 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 306.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 758.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 29 września 2020r. (PDF, 886.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 669 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 584.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - OPZ (DOCX, 27.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 367.5 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 329.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 381.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 599 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 55.6 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 344.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 376.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 405.1 KiB)
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku (PDF, 440.6 KiB)
 • Wykaz nieruchomości zamieszkałych (XLSX, 59.2 KiB)
 • Wykaz nieruchomości niezamieszkałych (XLSX, 33.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ (XLSX, 33.9 KiB)
 • treść pytań i udzielonych odpowiedzi (PDF, 646.3 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 819.9 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 351 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 3.3 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 332.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 3.3 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 334 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 233.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej oraz 3 Maja w Ośnie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 493 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 327 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 556.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji