ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku kina przy ul. Strażniczej w Ośnie Lubuskim na cele mieszkaniowe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 230.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SWZ (PDF, 141.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 161.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku kina przy ul. Strażniczej w Ośnie Lubuskim na cele mieszkaniowe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 230.7 KiB)
 • Stolarka okienna - zestawienie naświetli wewnętrznych (PDF, 391.8 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej - 1 (PDF, 712.1 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej - 2 (PDF, 904.6 KiB)
 • Zestawienie witryn zewnętrznych (PDF, 655.5 KiB)
 • Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej (PDF, 853.9 KiB)
 • Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej (PDF, 716.3 KiB)
 • Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej - 2 (PDF, 953.4 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SWZ (PDF, 139.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 161 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 2.5 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 140 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 126.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku kina przy ul. Strażniczej w Ośnie Lubuskim na cele mieszkaniowe
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 228 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ośnie Lubuskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 258.7 KiB)
 • wyjaśnienia i odpowiedzi do SWZ (PDF, 153.1 KiB)
 • załącznik do wyjaśnień z 29 lipca 2021 r. (PDF, 1.4 MiB)
 • wyjaśnienia i odpowiedzi do SWZ (PDF, 150.1 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SWZ (PDF, 114 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 119.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 161.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smogórach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 361.6 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SWZ (PDF, 199.2 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 176.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie – ETAP I - stan surowy zamknięty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 209 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 144.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie – ETAP I - stan surowy zamknięty
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 207 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 142.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 176.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 439 KiB)
 • Załącznik nr 3 (XLSX, 69.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (XLSX, 40.5 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 585.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont elewacji budynku ratusza – Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 216.5 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 849.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 586.9 KiB)
 • Treść pytań i udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ (PDF, 687.5 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 577.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji