ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 3.3 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 334 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 233.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Tom 1 Siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • Tom 2 Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Tom 3 OPZ (DOC, 378 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 327 KiB)
 • Załącznik 1A TECR (XLS, 27.5 KiB)
 • projekt rozbiórek (ZIP, 4.4 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 4.5 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 4.8 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 1 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiar robót nr 14 (PDF, 103.9 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia nr 1 (PDF, 117.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 978.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oraz rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej remizy strażackiej na budynek świetlicy oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Grabnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 528 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ (PDF, 567.8 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 356.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 308.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ośno Lubuskie i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 259.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 262.1 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 563.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 250.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek- cz. III etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 903.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 563.5 KiB)
 • Informacja - otwarcie ofert (PDF, 354 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 563.5 KiB)
 • Informacja - otwarcie ofert (PDF, 351.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 251.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 563 KiB)
 • Informacja - otwarcie ofert (PDF, 350.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 250.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 543 KiB)
 • Informacja - otwarcie ofert (PDF, 350.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 253.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji