ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 405.1 KiB)
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku (PDF, 440.6 KiB)
 • Wykaz nieruchomości zamieszkałych (XLSX, 59.2 KiB)
 • Wykaz nieruchomości niezamieszkałych (XLSX, 33.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ (XLSX, 33.9 KiB)
 • treść pytań i udzielonych odpowiedzi (PDF, 646.3 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 819.9 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 351 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 3.3 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 332.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 3.3 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 334 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 233.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej oraz 3 Maja w Ośnie Lubuskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 493 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 327 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 556.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.3 KiB)
 • Tom 1 Siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • Tom 2 Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Tom 3 OPZ (PDF, 496.1 KiB)
 • Załącznik 1A TECR (XLS, 27.5 KiB)
 • Formularze edytowalne (DOC, 307.5 KiB)
 • Decyzje (ZIP, 4.8 MiB)
 • projekt rozbiórek (ZIP, 4.4 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 1.8 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (DOCX, 11.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 1 MiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia nr 1 (PDF, 115.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 1 MiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia nr 2 (PDF, 113.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 (PDF, 986.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 999.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 159.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 571.5 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 502.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 528.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Tom 1 Siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • Tom 2 Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Tom 3 OPZ (DOC, 378 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 327 KiB)
 • Załącznik 1A TECR (XLS, 27.5 KiB)
 • projekt rozbiórek (ZIP, 4.4 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 4.5 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 4.8 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 1 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiar robót nr 14 (PDF, 103.9 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia nr 1 (PDF, 117.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 978.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oraz rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej remizy strażackiej na budynek świetlicy oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Grabnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 528 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ (PDF, 567.8 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 356.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 308.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-01-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 1.4 MiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 546.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 538.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ośno Lubuskie i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 197.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 677.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia (DOCX, 22.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (PDF, 127.4 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy (DOC, 690.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie (DOCX, 33 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 (PDF, 109.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 (PDF, 108.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 700 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3 (PDF, 149.7 KiB)
 • Otwarcie ofert - informacja (PDF, 275.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 298.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji