ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

RODO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-07-09 11:32:02 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Otynia z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń.
 
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim jest Pan Marek Biedak, e-mail inspektor(at)cbi24.pl
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych Gminy Otyń wynikających z przepisów prawa materialnego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm.) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.
Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo takiej zgody nie wyrazić, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych którego dokonano przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony