ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Spisy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów na terenie Gminy Otyń

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-15 15:04:16 przez Artur Lawrenc

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powszechny Spis Rolny 2020
 
Nabór kandydatów na Rachmistrzów na terenie Gminy Otyń - od 15 czerwca do 8 lipca 2020. 
 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miejskiego w Otyniu, gdzie podają swoje dane zgodnie z załączoną niżej instrukcją. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 68 355 94 04. 
 
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 
1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).
 
2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
• pełnoletnich;
• zamieszkałych na terenie danej gminy;
• posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
• posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
• które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie 
to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
5. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
 
6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 
7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał  dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 
8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji 
e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz do uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały 
i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.
 
9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych 
w SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje 
o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy 
w późniejszym terminie.
 
10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. 
 
11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” 
(w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata). 
 
12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w aplikacji m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem wielu adresatów równocześnie. 
 
13. Dane o których mowa w pkt 12 dotyczą zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia. 
 
14. Rachmistrz terenowy zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 
15. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden 
z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 
16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
• po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
• po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 
 
17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 14:59:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Lawrenc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 15:04:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Lawrenc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 12:42:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony