ˆ

Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie kontroli przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

Informacja ogłoszona dnia 2014-10-22 14:38:40 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otyń, dnia 16 października 2014r.
Znak sprawy: SOŚ.6324.14.2014      
OBWIESZCZENIE
 
W związku z tym, że znaczna część mieszkańców Otynia, Modrzycy, Zakęcia i Konradowa do dnia dzisiejszego nie przyłączyła się do sieci kanalizacyjnej i nie  wystąpiła o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
 
Wójt Gminy Otyń informuje
 
że z dniem 1 stycznia 2015r. rozpocznie egzekwowanie obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie Otynia, Modrzycy, Zakęcia i Konradowa, którzy jeszcze nie dopełnili spoczywającego na nich obowiązku,   powinni nie później niż do 30 grudnia 2014r. złożyć wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia a następnie jak najszybciej i nie później niż do 30 czerwca 2015r. przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z  Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach   (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.): Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1)   …
2)   przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) ...
3a)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
4) …
5.) …
6.) Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt (burmistrz, prezydent);
7.) W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8.) ...
9.) Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.)
 
Ustawa nie określa terminu przyłączenia się do kanalizacji, co oznacza, że przyłączyć się należy niezwłocznie po oddaniu kanalizacji do użytkowania.
 
Art. 10 ust. 2: Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.
 
Wójt Gminy Otyń
                                                                                /-/ Teresa Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-22 14:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Jasiulaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-22 14:38:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-22 14:40:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony