ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Czystość i porządek

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-24 11:57:29 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń:
 
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
 
§ 26.   Mycie  pojazdów  mechanicznych  i  innych  środków  transportowych  powinno  się odbywać  w  miejscach  do  tego  wyznaczonych  -  myjniach.  Zabrania  się  mycia  pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na terenie nieruchomości przeznaczonych do  użytku  publicznego,  a  w  szczególności  na  chodnikach,  jezdniach,  poboczach  dróg, placach,  skwerach  i  zieleńcach,  terenach  leśnych  i  parkowych  oraz  w  pobliżu  zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).
§ 27. Mycie  pojazdów  mechanicznych  i  innych  środków  transportowych  za  pomocą detergentów na terenie nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych jest dozwolone pod  warunkiem  uzyskania  zgody  właściciela  oraz  przy  zbieraniu  i  odprowadzaniu powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzeniu ich w szczelnym zbiorniku w  sposób  umożliwiający  ich  usunięcie  zgodnie  z  wymaganiami  dotyczącymi  usuwania nieczystości ciekłych. W szczególności ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych (cieków, zbiorników wodnych) lub do ziemi.
§ 28. Dopuszcza  się  mycie  karoserii  samochodów  osobowych  lub  ich  części  wodą niezawierającą  detergentów  lub  wodą  zawierającą  substancje  biodegradowalne,  o  ile  nie będzie  ono  powodowało  zanieczyszczenia  gleby  lub  wód  powierzchniowych  substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod następującymi warunkami:
a) powyższa czynność może być wykonywana w odległości nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy);
b) powstające  ścieki  nie  są  odprowadzane  do  kanalizacji  deszczowej  (kanałów burzowych).
§ 29. Dokonywanie  doraźnych  napraw  i  regulacji  pojazdów  mechanicznych,  maszyn  i urządzeń  rolniczych  dopuszczalne  jest  w  miejscach  do  tego  celu  zorganizowanych  i  o powierzchni utwardzonej, pod następującymi warunkami:
a) powyższe  czynności  nie  będą  powodowały  uciążliwości  dla  ludzi  zamieszkałych  w sąsiednich nieruchomościach i dla środowiska;
b) powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
§ 30. Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych poza  warsztatami  naprawczymi  (np.  wymiana  żarówek,  wymiana  świec  zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie płynów itp.), pod warunkami:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu miejsca naprawy;
b) zapewnienia  porządku  i  czystości  w  miejscu  naprawy  oraz  niepowstawania  ścieków zawierających oleje, smary i zanieczyszczenia ropopochodne;
c) niepowodowania uciążliwości dla środowiska (hałasu, emisji spalin).
§ 31.  (stwierdzono nieważność).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-24 11:57:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-24 11:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-13 15:03:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony