ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Czystość i porządek

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz tereny objęte zakazem utrzymywania zwierząt gospodarskich

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-24 12:04:27 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń:
 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej oraz tereny objęte zakazem utrzymywania zwierząt gospodarskich
 
§ 44. Ustala się wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1)  Zakazuje  się  chowu  i  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  w  obrębie  zabudowy szeregowej i na terenie osiedli mieszkaniowych, na działkach o powierzchni poniżej 1000 m, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 4.
2)  Hodowla  drobnego  inwentarza  i  drobiu  na  prywatnych  posesjach  w  obrębie  osiedli  o zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno- sanitarnych.
3)  Zabrania  się  wprowadzania  zwierząt  gospodarskich,  na  wypas,  wybieg,  na  tereny przeznaczone  do  użytku  publicznego,  poza  przypadkami  dotyczącymi  organizacji wystaw.
4)  Na  pozostałych  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolnej,  dopuszcza  się  utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,
c) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  nie  będą  powodować zanieczyszczenia  terenu  nieruchomości,  jak  również  wód  powierzchniowych  i
podziemnych,
d) przetrzymywanie  i  prowadzenie  hodowli  nie  będzie  powodowało  uciążliwości,  wszczególności  zapachowych,  hałasu  dla  współużytkowników  oraz  użytkowników nieruchomości sąsiednich,
e) trzymania pszczół  w ulach, ustawionych w odległości  co najmniej  10 m od  granicy nieruchomości  w  taki  sposób,  aby  wylatujące  i  przylatujące  pszczoły  nie  stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,
f)  ule z pszczołami ustawione w odległości 3 – 10 m od wskazanego wcześniej otoczenia (nie dotyczy autostrad i dróg szybkiego ruchu) są oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur,  krzewy)  o  wysokości  co  najmniej  3  m,  która  spowoduje  wznoszenie  się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.
§ 45. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
a) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
b) w  pomieszczeniach  nie  przeznaczonych  do  tego  celu,  w  szczególności  takich  jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony itp.
§ 46. Dopuszcza  się  utrzymywanie  gołębi  na  terenie  nieruchomości  prywatnych,  pod warunkiem,  że  nie  jest  to  uciążliwe  dla  ludzi  i  nie  powoduje  zanieczyszczenia  terenów przeznaczonych do użytku wspólnego oraz nieruchomości sąsiednich.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-24 12:04:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-24 12:04:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-13 15:06:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony