ˆ

Ochrona zwierząt

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązki właścicieli / posiadaczy (opiekunów) zwierząt domowych

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-25 07:09:31 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń:
 
Obowiązki właścicieli (opiekunów) zwierząt domowych

§ 39. Do  obowiązków  właścicieli  utrzymujących  zwierzęta  domowe  na  terenie  Gminy należy:
1)  zachowanie  środków  ostrożności  zapewniających  ochronę  zdrowia  i  życia  ludzi  oraz zwierząt,  a  także  dołożenie  starań  aby zwierzęta  te  były  jak  najmniej  uciążliwe  dla otoczenia poprzez stały i skuteczny dozór;
2)  wyprowadzanie psów wyłącznie na uwięzi;
3)  wyprowadzanie  psów  z  nałożonym  kagańcem,  jeżeli  wysokość  psa,  mierzona  od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm;
4)  natychmiastowe  usuwanie  przez  właścicieli  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności  na  chodnikach,  jezdniach,  placach,  parkingach  i  terenach  zielonych. Nieczystości  te,  winny  być  umieszczone  w  szczelnych,  nieulegających  szybkiemu rozkładowi  torbach,  które  mogą  być  deponowane  w  komunalnych  urządzeniach  do zbierania odpadów, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
§ 40. Zwolnienie  psa  ze  smyczy  poza  terenem  posesji  jest  dopuszczalne  wyłącznie  w miejscach mało uczęszczanych i w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, pod warunkiem, że  pies  posiada  kaganiec  i  właściciel  ma  możliwość  sprawowania  kontroli  nad  jego zachowaniem. W szczególności zabronione jest spuszczanie psów ze smyczy na terenie i w pobliżu placów zabaw, szkół, przedszkoli, parków i obiektów sportowych.
§ 41. Psy mogą przebywać luzem na terenie nieruchomości, poza mieszkaniem i kojcem, jedynie  w  sytuacji,  gdy  nieruchomość  jest  ogrodzona  w  sposób  uniemożliwiający  jej opuszczenie  przez  psa  i  oznakowana  przy  wejściu,  w  sposób  dobrze  widoczny,  tabliczką zawierającą ostrzeżenie o psie przebywającym na terenie posesji.
§ 42.  (stwierdzono nieważność).
§ 43. Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.
 
 
UWAGA
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami jest rozumiane m.in.:
  •  porzucanie  zwierzęcia,  a  w  szczególności  psa  lub  kota,  przez  właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
  • utrzymywanie  zwierząt  w  niewłaściwych  warunkach  bytowania,  w  tym  utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
  • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
  •  utrzymywanie  zwierzęcia  bez  odpowiedniego  pokarmu  lub  wody  przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.
KARY
Art. 35 ustawy o ochronie zwierząt:
1.  Kto  zabija,  uśmierca  zwierzę  albo  dokonuje  uboju  zwierzęcia  z  naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a wrazie  skazania  za  przestępstwo  określone  w  ust.  2  sąd  orzeka  tytułem  środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej  działalności  lub  wykonywania  czynności  wymagających  zezwolenia,  które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.
 
Pełna treść ustawy o ochronie zwierząt znajduje się w załączniku
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-25 07:06:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Jasiulaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-25 07:09:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-13 21:10:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony