ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wniosek o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-10 11:13:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Lawrenc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-10 11:14:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Lawrenc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-10 11:14:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie azbestu w roku 2020 zakończone

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
o rezultatach zadania polegającego na „Usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń" oraz o szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko
 
W Gminie Otyń zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń" w roku 2020. Celem zadania była pomoc mieszkańcom Gminy Otyń w realizacji usunięcia z ich posesji odpadów zawierających azbest.
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 142,34 Mg wyrobów zawierających azbest.
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w kwocie 49.784,37 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
(w kwocie 49.784,38 zł).
Łączna kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 99.568,75 zł.
 
Jednocześnie przypominamy, iż materiały zawierające azbest to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów.
Pył azbestowy przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej. Jego wdychanie może stać się przyczyną chorób układu oddechowego
 i krwionośnego:
  • pylicy azbestowej (azbestozy),
  • chorób opłucnej lub osierdzia,
  • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
  • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
 
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych.
Zachorowania azbestozależne charakteryzuje długi okres latencji, tj. czas od ekspozycji na pył azbestowy do wystąpienia objawów chorobowych, wynoszący nawet do 50 lat.
 
Więcej informacji o szkodliwości azbestu a także odnośniki do stron o tematyce azbestowej znajdują się pod linkiem:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 11:43:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Lawrenc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 11:43:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Lawrenc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 11:43:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawowe wiadomości o azbeście.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Gołąb
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Gołąb
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-29 09:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-29 09:15:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-04 12:12:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ulotka - Azbest w twoim domu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Gołąb
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Gołąb
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-07 12:47:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-07 12:49:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07 12:49:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje na temat obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest a także na temat bezpiecznego postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest oraz wiele innych są dostępne m.in.  na stronach:
 
Ponadto w Urzędzie Gminy są dostępne do pobrania bezpłatne poradniki dla właścicieli i zarządców nieruchomości na temat azbestu przekazane przez Federację Zielonych GAJA z siedzibą w Szczecinie: www.gajanet.pl
 
Najnowsze zmiany w prawie dotyczące problematyki azbestowej:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 162, poz. 1089)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były  lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Postanowienia nowego rozporządzenia są istotne dla właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc wykorzystywania azbestu lub wyrobów go zawierających, których obowiązkiem jest dokonywanie corocznej inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu.
Informację na temat ilości azbestu:
  1. osoby fizyczne przedkładają wójtowi gminy
  2. osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe,  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, wyższe uczelnie, fundacje,  stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne, związki zawodowe, kościoły) – marszałkowi województwa,
  3. ułomne osoby prawne (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe) –  marszałkowi województwa,
  4. osoby fizyczne posiadające REGON – marszałkowi województwa.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-04 11:22:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-04 11:23:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 08:46:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »