ˆ

Kanalizacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązek przyłączenia się do kanalizacji - termin

Informacja ogłoszona dnia 2014-07-07 12:46:07 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.):
Art. 5 ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1)   …
2)   przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) ...
3a)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
4) …
5.) …
6.) Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt (burmistrz, predydent);
7.) W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8.) ...
9.) Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustawa nie określa terminu przyłączenia się do kanalizacji, co oznacza, że przyłączyć się należy niezwłocznie po oddaniu kanalizacji do użytkowania.
Art. 10 ust. 2: Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-02 14:30:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Jasiulaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-07 12:46:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-18 14:34:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony