ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2017-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Niedoradz Gmina Otyń stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.53.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2017-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zakęcie Gmina Otyń stanowiącej własność Gminy Otyń, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.
Nr aktu prawnego
0050.52.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2017-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Otyń położonej w obrębie Konradowo gmina Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050.51.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2017-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie Piłkarskiemu Klubowi Sportowemu "Modrzew" Modrzyca nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.50.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2017-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu.
Nr aktu prawnego
0050.49.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2017-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu.
Nr aktu prawnego
0050.48.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2017-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Otyń z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu.
Nr aktu prawnego
0050.47.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2017-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu.
Nr aktu prawnego
0050.46.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.45.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Otyń w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050.44.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji