ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz do publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.14.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedoradzu do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
0050.13.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedoradzu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
Nr aktu prawnego
0050.12.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedoradzu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach opinii.
Nr aktu prawnego
0050.11.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedoradzu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów.
Nr aktu prawnego
0050.10.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedoradzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050.9.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050.8.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania - "Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy."
Nr aktu prawnego
0050.7.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Otyń położonej w obrębie Otyń Gmina Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.6.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2018-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Otyń położonej w obrębie Zakęcie Gmina Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.5.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji