ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.21.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania - "Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy".
Nr aktu prawnego
0050.20.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu podczas jego nieobecności
Nr aktu prawnego
0050.19.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
0050.18.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres 3 lat i ogłoszenia wykazu nieruchomości
Nr aktu prawnego
0050.17.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
0050.16.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
Nr aktu prawnego
0050.15.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
0050.14.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
Nr aktu prawnego
0050.13.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.7.2019 Burmistrza Otynia z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
Nr aktu prawnego
0050.12.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji