ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres do 3 lat i ogłoszenia wykazu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.3.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2018-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2019.
Nr aktu prawnego
0050.75.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2018-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie : powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadnia - "organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy."
Nr aktu prawnego
0050.62.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2018-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania - "Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy."
Nr aktu prawnego
0050.61.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2018-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Zarządzeniu nr 0050.1.2018 Burmistrza Otyń z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Konradowo Gmina Otyń stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050.60.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2018-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie : zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych jak również ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Nr aktu prawnego
0050.59.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2018-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń, stanowiących własność Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.58.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2018-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.57.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
0050.56.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2018-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.55.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji