ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2018-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń stanowiących własność Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.54.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2018-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Nr aktu prawnego
0050.53.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022.
Nr aktu prawnego
0050.52.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022.
Nr aktu prawnego
0050.51.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie:zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.50.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiącej własność Gminy Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050.49.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2018-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.48.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2018-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
Nr aktu prawnego
0050.47.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.46.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2018-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.45.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji