ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2018-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.44.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2018-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.43.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2018-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Niedoradz Gmina Otyń stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.42.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2018-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.41.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2018-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres do 3 lat i ogłoszenie wykazu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.40.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.39.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń, stanowiących własność Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.38.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2018-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na dwa lokale socjalne.
Nr aktu prawnego
0050.37.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2018-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.36.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2018-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Otyń położonej w obrębie Otyń, Gmina Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.35.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji