ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022.
Nr aktu prawnego
0050.34.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.33.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruncie położonego w obrębie Otyń, stanowiącego własność Gminy Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050.32.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.31.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Otyń położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050.30.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do oddania części nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres do 3 lat i ogłoszenie wykazu nieruchomości,
Nr aktu prawnego
0050.29.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Otyń położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050.28.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.27.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do oddania części nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres 3 lat i ogłoszenie wykazu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.26.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Otyń stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Niedoradz Gmina Otyń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
0050.25.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji