ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Otyń, położonej w obrębie Otyń Gmina Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.24.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.23.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.22.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania - "Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy."
Nr aktu prawnego
0050.21.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.20.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.19.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do oddania części nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres 3 lat i ogłoszenie wykazu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.18.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Otyniu.
Nr aktu prawnego
0050.17.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Otyń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości os Polskich Kolei Państwowych SA.
Nr aktu prawnego
0050.16.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
0050.15.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji