ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXV.42.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XXV.41.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXV.40.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXIV.39.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV.38.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Nowa Sól.
Nr aktu prawnego
XXIV.37.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
XXIV.36.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIV.35.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XV.80.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII.34.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Nr XXX.68.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXIII.33.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji