ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XXXIII.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXIII.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXIII.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Nowosolska Dolina Odry"
Nr aktu prawnego
XXXII.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi
Nr aktu prawnego
XXXI.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XXXI.20.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji