ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 991
Data podjęcia
2013-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia i powołania składu Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Otyń spowodowanych przez deszcze nawalne, suszę, grad, powódź, huragan, podtopienia, wymoknięcia, przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Nr aktu prawnego
0050.19.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 992
Data podjęcia
2013-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.16.2013 Wójta Gminy Otyń z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla szkół prowadzonych przez Gminę Otyń
Nr aktu prawnego
0050.18.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 993
Data podjęcia
2013-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Otyń na rok 2013
Nr aktu prawnego
0050.17.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 994
Data podjęcia
2013-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla szkół prowadzonych przez Gminę Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.16.2013
Status
Uchylony
Lp: 995
Data podjęcia
2013-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 05 kwietnia 2013 roku
Nr aktu prawnego
0050.15.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 996
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia
Nr aktu prawnego
0050.14.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 997
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Otyń na rok 2013
Nr aktu prawnego
0050.13.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 998
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otyniu
Nr aktu prawnego
0050.12.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 999
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.11.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1000
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.10.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji