ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałej Komisji Planu, Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
XXXII.74.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy na rok 2014 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XXXII.73.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXII.72.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXII.70.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XXXII.69.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zawarcia przez Gminę Otyń wspólnie z Gminami: Nowa Sól, Czerwieńsk, Siedlisko, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Umowy Partnerskiej z Województwem Lubuskim.
Nr aktu prawnego
XXXII.68.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wspólnego zadania pn. "Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Bobrowniki, Gmina Otyń"
Nr aktu prawnego
XXXII.67.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1008
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXXII.66.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1009
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zawarcia przez Gminę Otyń wspólnie z Gminami: Nowa Sól, Czerwieńsk, Siedlisko, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Umowy Partnerskiej z Województwem Lubuskim
Nr aktu prawnego
XXXI.59.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1010
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXI.58.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji