ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.9.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.8.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Otyń na rok 2013
Nr aktu prawnego
0050.7.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego przeniesienia własności gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Otyń w trybie art. 231 par. 2 Kodeksu Cywilnego
Nr aktu prawnego
0050.6.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2013-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa Panu Wiesławowi Krukowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Otyniu
Nr aktu prawnego
0050.5.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2013-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 15 lutego 2013r.
Nr aktu prawnego
0050.4.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2013-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Nr aktu prawnego
0050.3.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1008
Data podjęcia
2013-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Nr aktu prawnego
0050.2.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1009
Data podjęcia
2013-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 08 stycznia 2013r.
Nr aktu prawnego
0050.1.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1010
Data podjęcia
2013-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Otyń i ustaleniu terminu jego odpracowania
Nr aktu prawnego
120.9.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji