ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1011
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXI.57.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1012
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXI.56.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1013
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Gminnemu Centrum Kultury w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.55.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1014
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.54.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1015
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.53.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1016
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII.77.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.52.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1017
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXX.51.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1018
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu działającego pod nazwą Przychodnia Wiejski Ośrodek Zdrowia
Nr aktu prawnego
XXIX.50.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1019
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.49.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1020
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawca kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.48.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji