ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1021
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.47.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1022
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.46.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1023
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.45.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1024
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.44.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1025
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.43.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1026
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wspólnego zadania pn. "Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Bobrowniki, Gmina Otyń"
Nr aktu prawnego
XXIX.42.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1027
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIX.41.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1028
Data podjęcia
2013-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Otyń
Nr aktu prawnego
0050.28.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1029
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Otyń na rok 2013
Nr aktu prawnego
0050.27.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1030
Data podjęcia
2013-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 21 czerwca 2013r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08 stycznia 2013r. w Urzędzie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
0050.26.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji